Fungi

 

De benaming voor het rijk van de schimmels komt van het Latijnse woord wat schimmels of zwammen betekent. Zoals de naam dus al zegt, bestaat het rijk fungi uit schimmels. Schimmels hebben zowel overeenkomsten met planten als met dieren, waardoor het lange tijd lastig was om te bepalen of deze groep organismen toebehoorde aan de animalia (dieren) of de plantae (planten). Door deze moeilijkheden in het bepalen van het rijk is er een apart rijk voor de groep gecreëerd: de fungi.

Wat houdt het rijk fungi in?

Zoals al eerder genoemd bevat het rijk fungi de schimmels. Sommige schimmels zijn meercellige eukaryoten organismen, waarmee ze overeenkomen met zowel planten als dieren. Er komen echter ook eencellige schimmels voor, neem bijvoorbeeld een gist, waardoor het plaatsen van schimmels bij de animalia of plantae eigenlijk niet mogelijk is. Schimmels bevatten een celkern, soms zelfs meerdere, hebben ze mitochondriën om voor de energievoorraad in de cel te zorgen, een cytoskelet voor de stevigheid. In tegenstelling tot organismen uit de animalia hebben schimmels vaak celwanden, evenals organismen uit het rijk plantae. Schimmels leven vaak in koloniën en verzorgen de afbraak van organisch afval, waarmee ze zichzelf van voedingsstoffen voorzien. Fungi leven vaak in symbiose (samenleven) met andere organismen, waarmee ze bijdragen aan onder andere de biodiversiteit.

Welke organismen behoren wel/niet toe aan het rijk fungi?

Door de uiteenlopende kenmerken van de fungi is het lange tijd lastig geweest om schimmels in een rijk te plaatsen. Als oplossing daarvoor is er een eigen rijk voor deze organismen gecreëerd. Dit heeft alle problemen echter nog niet opgelost. Sommige schimmels, neem bijvoorbeeld paddenstoelen als de stinkzwammen en de morellen, zien er namelijk uit als planten. Ze komen op uit de grond, ontlenen energie aan de omgeving en lijken op planten. Daarnaast lijken schimmels zoals gisten meer op organismen uit de eencellige rijken. Zowel bij de paddenstoelen als bij de gisten is uiteindelijk besloten dat ze een schimmel zijn die tot het rijk fungi toebehoren, aangezien ze kenmerken hebben die niet in de andere rijken thuishoren.