Animalia

Een van de vijf rijken van Whittaker is animalia. Animalia, in het Latijn het woord voor dieren, is het rijk van de dieren. Het is een van de rijken waarmee je als persoon vaak mee in aanraking. Zo behoren de koeien in het weiland waarlangs je rijdt tot de animalia, evenals de spinnen in je huis en wormen in je tuin. Ernst Haeckel kwam als eerste met het rijk animalia, wat vervolgens overgenomen werd door Whittaker. Vanaf 1990 werd animalia een rijk onder het domein meercellige eukaryoot, wat betekent dat de cellen (minstens) één celkern hebben.

Wat houdt het rijk animalia in?

Onder animalia vallen alle meercellige, dierlijke organismen. Animalia kan onderverdeeld worden in verschillende groepen, waarna deze dieren vervolgens nog verder verdeeld kunnen worden in stammen, klassen, ordes, families, geslachten en soorten. Dieren zijn meercellige eukaryoten (organismen met een celkern) die hun voeding extern opnemen. Dit betekent dat dieren hun voedsel van buiten hun lichaam naar binnen moeten kunnen brengen, waarna het lichaam ervoor zal zorgen dat deze zijn benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. Daarnaast is een kenmerk van de animalia dat ze zich zelfstandig voort kunnen bewegen, in tegenstelling tot andere meercellige eukaryoten. Ook kenmerken dieren zich met zintuigen, waardoor zij hun omgeving kunnen waarnemen. Hoe een dier dit waarneemt, verschilt per soort. Zo neemt een dolfijn zijn omgeving waar door geluidsgolven uit te zenden en door middel van de tijd dat het duurt voordat deze golven teruggezonden worden te bepalen hoe de omgeving eruitziet. Als laatste hebben dieren zuurstof nodig om te overleven. Alhoewel dit voor verschillende rijken geldt, behoort dit kenmerk ook toe aan de animalia.

Welke organismen behoren wel/niet toe aan het rijk animalia?

Zoals hierboven al genoemd is, hangen er aan de animalia enkele kenmerken vast. Zo verkrijgen ze hun energie vanuit een externe bron, zijn ze meercellig, hebben ze zintuigen, kunnen ze zichzelf voortbewegen en hebben ze zuurstof nodig om te overleven. Door deze kenmerken kan het soms verwarrend zijn om als persoon te bepalen of een organisme toebehoord aan de animalia. Zo zijn schimmels evenals dieren meercellig, hebben ze zuurstof nodig om te overleven en verkrijgen ze hun voeding extern. Schimmels hebben echter geen zintuigen en kunnen zich niet gemakkelijk zelfstandig voortbewegen. Er is dan ook een apart rijk voor de schimmels gecreëerd; de fungi. Doordat wij als mensen dezelfde kenmerken hebben als andere organismen die toebehoren tot de animalia, worden mensen ook als animalia gezien.