Monera

In tegenstelling tot de organismen uit rijken als animalia en plantae zijn de organismen uit het monera rijk vaak lastiger te zien voor het menselijk oog. Onder de monera vallen de organismen zonder celkern, de prokaryoten. Robert Harding Whittaker was de eerste plantenecoloog die deze organismen onderbracht in een rijk. Later zijn deze prokaryoten onderverdeeld in twee domeinen: archaea (eencellige micro-organismen, ook wel archaebacteriën) en bacteria (bacteriën).

Wat houdt het rijk monera in?

Zoals al eerder genoemd is, zijn de organismen die onder het monera rijk vallen prokaryoten. In tegenstelling tot de eukaryoten hebben prokaryoten geen celkern. Ook zijn ze veel kleiner dan eukaryoten, missen de interne membranen, kunnen ze slechts eenvoudige eiwitten bouwen, heeft het geen cytoskelet en plasmastroming en kan een prokaryoot niet dupliceren door middel van meiose. Daarnaast zijn de ribosomen in een prokaryoot kleiner dan die in een eukaryoot, bevat het celmembraan geen sterolen en koolhydraten en deelt een cel door middel van een binaire deling (splitsing in twee dochtercellen, met mogelijkheid om terug te groeien naar oorspronkelijke grootte).

Het gebruik van de monera in de huidige verdeling van levende organismen

Whittaker was de eerste plantenecoloog die de menora in beeld bracht. Later hebben andere wetenschappers dit rijk organismen beter bestudeerd. Zo is dan ook de onderverdeling van de archaebacteriën en de bacteriën ontstaan. Inmiddels worden de archaea en de bacteria gezien als twee domeinen naast eukaryoten. De eukaryoten zijn vervolgens nog onderverdeeld in verschillende supergroepen.