Protista

 

Evenals het fungi rijk is het protista rijk gecreëerd voor organismen die in andere rijken niet thuishoren. Het is een verzameling van eukaryoten die geen benoembare voorouder hebben. Ze hebben, net zoals algen en ongewervelden, een naam toegekend gekregen om ze in te kunnen delen en apart te houden van andere organismen die wel tot een duidelijk rijk toebehoren. Enkele soorten die tot de protista toebehoren zijn amoeben (parasieten), foraminiferen (eencellige organismen met een celkern die in water, voornamelijk oceanen, leven) en diatomeeën (algen met een celkern).

Wat houdt het rijk protista in?

Een van de kenmerken van een protist is dat ze een celkern bevatten (eukaryoot). Deze eukaryoten behoren daarnaast niet toe aan andere rijken (animalia, plantae, fungi)omdat ze kenmerken hebben die hier niet in thuis horen of omdat er noodzakelijke kenmerken ontbreken. Evenals schimmels leven protisten vaak in koloniën, vaak bij een meercellig organisme zoals een dier of plant. Een voorbeeld hiervan zijn de parasieten (amoeben). Deze voeden zich van een meercellig wezen, zoals een dier, en hebben hierdoor dus negatieve effecten op de status van dit meercellige organisme.

Het gebruik van protista als een rijk

Na en voor Whittaker zijn er een aantal wetenschappers die de protisten niet in een eigen rijk onderverdelen of op een andere manier verdelen. Zo benoemde Whittakers voorganger, Ernst Haeckel, de protisten niet apart van andere eencellige organismen. Een oorzaak hiervan kan zijn is dat er weinig mogelijkheden waren om dit te onderzoeken. Enkele wetenschapper na Whittaker, zoals Cavalier-Smith in 1998 en Keeling in 2004 (onze huidige verdeling van de levende organismen), weten de protisten nog verder te verdelen. Al met al is deze groep eencellige eukaryoten door de geschiedenis heen een lastige groep organismen geweest om te verdelen, door het gebrek of de overmaat aan kenmerkende eigenschappen.