De vijf rijken van Whittaker

Je hebt er vast wel eens van gehoord: de verschillende rijken die levende organismen verdelen. Wat veel mensen echter niet weten is dat deze organismen door de jaren heen op verschillende manieren zijn ingedeeld. Een van de mensen die levende organismen heeft verdeeld, is Robert Harding Whittaker. Hij verdeelde de levende organismen in de volgende vijf rijken: animalia (dieren), fungi (schimmels), plantae (planten), protista (eencellige organismen met celkern) en monera (eencellige organismen zonder celkern).

Robert Harding Whittaker

Robert Harding Whittaker was geboren op 27 december 1920. De Amerikaan was een voorstaand plantenecoloog, actief van ongeveer 1950 tot 1970, die onderzoek deed naar onder andere de manier van het indelen van levende organismen. In 1969 kwam hij na Ernst Haeckel in 1894 als tweede wetenschapper met een indeling voor levende organismen. In tegenstelling tot zijn voorganger (drie rijken) verdeelde Whittaker de organismen over vijf rijken, zoals eerder al genoemd animalia, fungi, plantae, protista en monera. Tijdens zijn leven ontving Whittaker een aantal prijzen voor zijn werk als plantenecoloog. Robert Whittaker overleed op 20 oktober 1980.

Voorgaande verdeling van levende organismen

Zoals al eerder genoemd was er voor Whittaker als een man, Ernst Haeckel, die levende organismen in verschillende rijken had verdeeld. Hij verdeelde levende organismen onder in drie rijken, animalia, plantae en protista. Haeckel staat echter beter bekend door zijn recapitulatietheorie. Dit houdt in dat een embryo tijdens zijn groei elke vorm die het tijdens de evolutie heeft aangenomen doorloopt. Zo begint het als eencellig organisme, groeit het verder tot in het vissenstadium, enz. Haeckel staat daarom ook bekend door zijn gedetailleerde tekeningen van embryo’s. Deze bleken echter later niet te kloppen (ze waren aangepast). Dit kan bewust of onbewust gedaan zijn door Haeckel om de tekeningen bij zijn theorie te laten passen.

Partners