De meeste mensen zien regelmatig vogels en insecten in de tuin. Echter leven er veel meer wilde dieren rond je huis en in je tuin. Denk aan een konijn, eekhoorn, vleermuis of een egel. Je ziet ze niet, maar ze zijn er toch. De achtertuin is een belangrijke plek voor wilde dieren. Het beste is dat hun natuurlijke leefklimaat zo min mogelijk wordt verstoord. Het is zelfs zo belangrijk, dat je met verbouwingen hier ook rekening mee moet houden. Hoe ondersteun je het leefklimaat en hoe zit het als je verbouwplannen hebt? Wij leggen je het allemaal uit.

Natuurlijke leefklimaat

Als je in een dorp of stad woont, dan is jouw tuin cruciaal voor wilde dieren. Je zou denken van niet, maar ondertussen leven er vele verschillende dieren in jouw tuin. Het zou zonde zijn om hun natuurlijke leefklimaat te verstoren. Dit kun je voorkomen door je tuin diervriendelijk te maken. Dit hoeven geen grote aanpassingen te zijn. Je kunt bijvoorbeeld een insectenhotel plaatsen voor diverse insecten of nestkastjes ophangen. Een ander idee is om schuilplaatsen te maken door struiken en heggen te plaatsen. Wil je er helemaal voor gaan? Leg dan een natuurlijke vijver aan of creƫer natuurlijke doorgangen voor dieren. Het beste is als de tuin zo min mogelijk tegels bevat. Kies voor gras en planten. Daarnaast zijn struiken en bomen met noten, bessen en vruchten ook een handige keuze. Er zijn zoveel mogelijkheden om iets bij te dragen.

Quickscan flora en fauna

Heb je verbouwplannen voor je tuin, huis of een stuk grond die je bezit? Dan kom je in aanraking met Wet Natuurbescherming en provinciale verordeningen. Wat wel en niet mag op het gebied van de natuur in jouw omgeving, wordt bepaald door deze wetgeving.
Er wordt een onderzoek uitgevoerd door middel van een quickscan flora en fauna. Daarbij wordt gekeken naar de dieren, planten en andere ecologische aspecten. Welke invloed de verbouwplannen hierop hebben, hoe groot deze zijn en of deze te verminderen zijn komt allemaal ter sprake.

De quickscan bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Er vindt een veldinspectie plaats
2. Informatie wordt verzameld
3. Een schriftelijk rapport wordt gemaakt met de resultaten en adviezen